Съвети за жените

Възможно ли е да се кръсти дете без кръстници и в какви случаи?

Pin
Send
Share
Send
Send


Въпросът как да се изберат кръстниците за кръщене на дете е един от най-важните в дните, предхождащи извършването на това велико тайнство. От това, изборът на родителите на детето ще бъде толкова успешен, че зависи от начина на духовно израстване, който той трябва да премине в много отношения. Ето защо ще се опитаме да разберем напълно този въпрос и ако е възможно да избягваме грешки.

Кога трябва да бъде кръстено бебето?

Първото и най-важно събитие в живота на новороденото е обредът на святото кръщение. Що се отнася до колко дни след раждането на бебето това трябва да се направи, няма строго правило. Но като се има предвид духовното значение на тайнството, се препоръчва да не го отлагаме за дълго време без основателна причина и да се опитаме да извършим причастието през първата година от живота на детето.

Както в процеса на изпълнение на обряда, така и в по-нататъшния духовен живот на новобращените, определените за него кръстници играят важна роля, които поемат върху себе си отговорността да го образоват в духа на Православието. Ето защо е важен въпросът как да се избират кръстниците за едно дете, за да могат те в бъдеще напълно да изпълнят поверената им мисия.

Кой не може да бъде сред кръстниците?

Трябва да се отбележи, че има определени ограничения при назначаването на кръстници. В тази си роля родителите на самото дете и освен това лицата, които са свързани, не могат да действат. Също така, църковните правила забраняват да се възлагат на хора, които са женени помежду си или се предполага, че ще се присъединят към нея след известно време. Причината тук е съвсем очевидна. Кръстниците са хора, които са в духовно родство, а физическата близост между тях е неприемлива.

Продължавайки разговора за това как да избираме кръстниците за дете, е необходимо да подчертаем, че те не могат да бъдат всякакви езичници, включително дори християни от други религии (католици, протестанти, лютерани и др.). И, разбира се, човек не трябва да се доверява на тези хора, които не са вярващи или които твърдят, че са верни, но които не са кръстени и не посещават църква.

Що се отнася до възрастовите ограничения, наложени на евентуални кандидати, момичетата могат да бъдат кръстници от тринадесетгодишна възраст и момчета от петнадесет години. Смята се, че при условие за правилно и правилно религиозно образование в тази възраст, те вече са способни да реализират поверената им отговорност и с времето да станат духовни наставници на своето крещене.

И накрая, хората, страдащи от психични заболявания, трябва да бъдат изключени от списъка на възможните кандидати, тъй като те не могат да бъдат държани отговорни за своите действия и тези, които водят неморален (от църковна и универсална гледна точка) начин на живот. Монасите и монахините също не могат да бъдат кръстниците.

Кой да избере?

Въпреки това, въпросът как да се изберат кръстници за дете не се ограничава до списъка на тези, които не са подходящи за тази роля. Много по-важно от другото. Трябва да знаете кого да изберете като кръстници за дете, и в това отношение няма ясно определени граници, а само препоръки, произтичащи от житейския опит на предишните поколения православни християни.

Преди да спрете на някой избор, първо трябва да помислите дали ще се молят за своя кръщелник или кучка през целия си живот, защото това е една от основните им отговорности. Това е особено важно в първите години след кръщението, тъй като детето все още е малко и не може да се обърне към Твореца в молитви. Освен това се счита, че молитвата на онези, които са получили бебето от святия шрифт, има специална сила на благодатта и се чува.

Как да изберем кръстници за дете? Правила и съвети

Всеки роднина на детето, независимо от степента на родство, приятел на родителите си или просто някой, когото познават и уважават, може да стане кръщелен. Но в същото време е необходимо преди всичко да се ръководи от това дали избраните ще бъдат добър съветник и добър духовен възпитател на детето.

За да се разбере по-добре как са избрани кръстниците за детето, е необходимо да се очертае обхватът на отговорностите, които са възложени на всеки от тях. Това ще помогне да се избегнат в бъдеще много скръб и разочарования, свързани с бързината и необмисленото решение.

Според съществуващата традиция, кръстниците трябва да ходят на църква за ден или два, преди да извършат причастието и да изповядат и да се обединят там, за да се освободят от бремето на земните грехове, което би могло да попречи на установяването на духовно единство с кръщелника. Непосредствено в деня на кръщението те налагат на себе си доброволен пост, който изключва както приема на храна, така и изпълнението на брачните задължения.

По време на тайнството се чете „Символът на вярата”, освен това, ако церемонията се изпълнява над момиче, кръстницата чете молитвата и кръстникът чете момчето. В тази връзка е важно внимателно да се подготви, да се научи текстът и да се научи предварително от свещеника кога да чете молитвата и как.

Изключително важно е да се изберат кръстниците за детето по отношение на помощта, която се очаква от тях по време на честването на самата церемония. И на първо място се отнася до кръстницата. Тя, наред с други неща, трябва да се грижи за подаръка на детето и за различните неща, необходими за извършване на причастието, като кръщелна риза, кърпа и, разбира се, гръден кръст, който ще се носи върху него. Между другото, трябва да се отбележи, че по време на изпълнението на причастието нейното присъствие е необходимо, а кръстникът може да участва в него само задочно.

Психологически аспект при избора на кръстницата

Много е важно да се вземе предвид фактът, че след къпане в шрифта на детето, кръстът му взима в ръцете му, а тук е необходимо да се погрижи това да не създава стрес за бебето. Много е желателно кандидатът за тази роля и преди да го държи в ръцете си и да е бил запознат с нейните черти. Същото може да се каже и за кръстника. В целия набор от въпроси, свързани с избора на кръстници за едно дете, това е едно от основните места.

Отговорност за последващия духовен живот на детето

Според църковното учение, връзката на детето с онези, които са го получили от святия шрифт, се счита още по-близо, отколкото до истинските родители, които са му дали живот. Те ще трябва да отговорят за него при последния съд и затова тяхната задача е да се грижат постоянно за духовното израстване на своето божество.

Тази страна на задълженията си към него и към църквата включва не само разговори по религиозни теми, които могат да разширят познанията на кръщелника в областта на православието, но и въвеждането на детето да посещава църквата и да участва в богослужение. Нещо повече, за да се постигне най-добрият резултат, кръстниците трябва непоколебимо да подобрят собствената си духовност и да бъдат жив и убедителен пример за детето.

Замяна на ритуала на вярата

Много жалко е, че днес истинската християнска вяра често се заменя с така наречения ритуал на вярата. Оставяйки настрана основите на учението на Исус Христос, който проповядваше хуманизъм, жертва в името на ближния и покаяние като задължително условие за постигането на Божието царство, хората се надяват да получат моментни земни блага чрез извършване на определени ритуални действия.

Ако древните езичници с такава наивност бяха простени поради своето невежество, сега, когато Господ ни е дал святото Евангелие, остава само да съжаляваме за тези, които, когато ги питат защо кръщават дете, не се колебайте да кажете: И това е! Нито дума, че желаят неговото единство в Божия Дух със Създателя на Вселената и възможността за тяхното наследство от Вечния Живот.

Как да изберем кръстници за дете, ако родителите са невярващи?

В допълнение, през последните години стана модерно да се кръщават деца, а невярващите родители често ги носят в светите кръщения, правейки това само за да се справят с другите. Въпреки това, църквата приветства кръщението на новороденото, независимо от причините, които ръководят родителите му, въпреки че той желае те да поемат по-отговорен подход към святото тайнство, което е духовното раждане на малкия им човек.

Ето защо въпросът как да се изберат кръстници за дете е от особено значение, защото именно те, с тяхната религиозност, могат да измислят това, което истинският баща и майка не могат да дадат. В неговото решение не може да има общи съвети, защото във всеки случай тя е индивидуална и зависи от средата на роднини и приятели, в които живеят млади родители. Именно сред тези хора трябва да се търсят онези, които чрез вяра могат да помогнат на детето да поеме по пътя на духовното израстване.

Въпрос, породен от суеверие

Понякога чувате доста странен въпрос за това как да изберете кръстници за едно дете във високосна година, и като цяло, възможно ли е да извършите това тайнство за година, която имате в календара си на 29 февруари? Въпросът е странен най-вече защото, според самите духовници, в Православната църква няма такова нещо като високосна година и затова няма ограничения, свързани с нея, било сватби, кръщения или други тайнства. Вярата в хората, че той носи нещастие, е плод на суеверие и празни спекулации. Вярващите трябва да имат само страх от Бога и да се надяват на Неговата милост и да не приемат страх.

Случаи на ритуала без кръстниците

Животът ни е поредица от събития, в които се случва християнският ритуал на кръщението да се извършва независимо от това дали има или няма кръстници.

 1. Детето е сериозно болно. В този случай всичко може да се случи, бебето може да умре във всеки момент, или ще има сериозна операция. Тогава малкият човек трябва да бъде кръстен в болницата. Тази церемония може да се проведе от всяко лице. За да направите това, донесете посветена вода от църквата. Ако това не е възможно, вземете обичайния. След това, изливайки вода на тази глава, кажете такива или подобни думи: “Робът (а) на Бог (и) е кръстен в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. След това можете да отидете в църквата и да помолите свещеника да завърши кръщението според всички правила. Можете също така да вземете православни деца в бъдеще.
 2. Няма хора от православната вяра, които да се придържат към Божиите закони. Понякога родителите не могат да поверят бебето на хора, които нямат връзка с вярата, и е невъзможно да се назначават кръстници измежду приятели и познати, които няма да отгледат дете в Православието.
 3. Кръстниците са далеч. Има ситуации, когато любим човек е в рамките на няколко километра, но наистина искате той да стане духовен наставник на вашето дете. Църквата третира тази ситуация по различен начин. Някои духовници не съветват да избират кръстници, които не могат да бъдат близо до кръстника. Други мислят, че няма нищо лошо в това. Човек, дори е далеч, може да участва в живота на детето и ще може да му предаде основните заповеди.

Съвети за кръщение

Най-добре е да се кръсти бебето в ранна детска възраст, тогава то ще бъде надеждно защитено от цялото зло, което съществува в този свят. Освен това това е прераждането на човешката душа.

Най-често кръщението се извършва след като бебето е на 40 дни, тъй като през цялото време майката не може да посещава църквата, а детето, когато изпълнява причастието, е длъжно да се чувства защитено от крилото на майка си. Ето защо, веднага щом жената се очисти след чисти грехове, тя може незабавно да вземе участие в кръщението.

Ако майката се довери на избрания кръстник, тогава кръщението може да се проведе на 8-ия ден след раждането без нейното присъствие.

 • да получи кръвен кръст. Ако се купи в обикновен магазин за бижута, тогава първо трябва да се освети,
 • да си купите крижма - кърпа за избърсване на бебето. След причастието той трябва да бъде запазен. Смята се, че при болести помага за облекчаване на състоянието на детето. За да направите това, ежедневно след къпане, избършете трохите с тази кърпа,
 • подгответе удобни дрехи за бебето, така че бързо и лесно да ги премахнете и облечете.

Обредът на кръщението винаги е един и същ. Но за да е спокойно бебето, трябва да дойдеш в църквата рано, нека детето да свикне с новото място, тогава той ще бъде по-малко нервен и капризен.

След това можете да приготвите бебешката лента и да я увиете в кръщелна кърпа. Това е последвано от самия ритуал. Няма нужда да се притеснявате, че можете да направите нещо погрешно. Бащата ще ви каже какво да правите.

Църковни съвети

Какво съветва Църквата, ако бебето няма кръстници?

Опитайте се да намерите поне една от кръстниците. Девойка и духовен наставник на момчето. Децата трябва да се доверяват на втория си родител и да търсят помощ.

Ако все още няма такива хора, Църквата отговаря на въпроса „Възможно ли е да се кръсти дете без кръстници?” Положително. Детето не бива да бъде лишавано от тайнството на кръщението поради липсата на духовни наставници. Освен това при кръщението тази роля се поема от свещеника, който изпълнява ритуала.

Не забравяйте, че е необходимо да се кръсти дете, тогава неговият живот ще бъде под охраната на Господа и неговия ангел-пазител.

Какво е тайнството на кръщението?

Детето трябва да бъде кръстено. На първо място, това е прераждането на човека. Три пъти тялото се потапя във вода, като се позовава на най-Святата Троица: Отец, Син и Святи Дух. В грешната земя човек умира, но се появява и се преражда за вечен живот. Твърди, че ако човек не мине този тайнствен ритуал, той не може безопасно да присъства на църквата.

В резултат на това се оказва, че човек на кръщение се спасява от всичко, което е зло и нечисто. От този момент ангел-пазител не напуска хората, а ги следва навсякъде. Дори ако човек има проблеми, това означава някакво предупреждение. Тогава трябва да спрете и да помислите за това, което вършите погрешно.

Мнозина се интересуват дали е възможно да се кръсти дете без кръстници. В края на краищата, не всеки човек има такива приятели, на които може да се довери съдбата на тяхното бебе. По някаква причина във всяка църква има различни отговори. Нека поговорим за всичко по ред.

На каква възраст да кръстиш дете?

Почти всички родители мислят за това веднага след раждането на бебето. Разбрахме какво е кръщението на детето. Какво трябва да знаете повече? Родителите често се чудят на каква възраст едно дете трябва да бъде кръстено. За това няма абсолютно никакви ограничения.

Твърди, че е най-добре да се кръсти бебето възможно най-скоро. Църквата приема деца от първите дни на живота. Понякога има случаи, в които бебето е родено слабо и той се нуждае от помощ. След това свещеникът е помолен да отиде направо в болницата на майката и бебето. Често след кръщението бебето бързо се възстановява.

Що се отнася до майката, тя не трябва да ходи в храма 40 дни след раждането. Малката карапуза се нуждае от местен човек по времето на тайната на кръщението. Затова родителите кръщават едно дете, когато майката може да посещава църква, т.е. 41 дни след раждането на бебето.

Ако родителите се доверяват на кръстниците си, тогава е по-добре да го кръстят без майка на осмия ден. Именно на тази възраст Исус бил даден на Божието служене. Както стана известно, във всеки случай трябва да се случи кръщението на детето. Какво трябва да знаете за възрастта, описани в статията. Сега трябва да разберете какво е необходимо за тази мистерия.

Готварски консумативи за кръщение

На първо място, имате нужда от кръст, който казва, че детето е преминало необходимата церемония. По традиция той дава на кръстника. Към днешна дата има голям избор на кръстосани тела. Те могат да бъдат закупени в храма. Кръстовете могат да бъдат или най-простите или сребърни или златни. Ако се купуват в обикновен магазин, тогава преди церемонията първо трябва да ги посветите.

Кумата придобива Крижма предварително (специална кърпа за кръщение). Тя не се продава в храма. По правило родителите избират облекло за кръщение. Тя трябва да е от мека приятна материя. Не забравяйте, че кръстниците ще се събличат, ще обличат бебето преди и след церемонията. Ето защо дрехите трябва да бъдат такива, че да могат лесно да бъдат отстранени и облечени.

Крижма е реликва на дете, което ще продължи вечно. Следователно тя трябва да бъде изработена от висококачествен материал. Смята се, че в крижмата има невидима сила, която помага при лечение на болести. Ако бебето ви се чувства зле, тогава вземете кръщелна кърпа и избършете бебето след къпане вечер.

Ако се интересувате дали е възможно да се кръсти дете без кръстници, отговорът е да. Това означава, че това не означава, че бебето няма да има никого. Кръстникът може да избере баща си.

Обредът на кръщението на детето

Правилата са навсякъде еднакви. По-рано на родителите не беше позволено да ходят на църква за кръщението. Сегодня же нельзя переступать порог храма только матери. Отец же может снимать на камеру весь обряд, который происходит с его ребёнком. Если у вас нет подходящей пары, спросите священника, можно ли крестить ребёнка без крёстных. Где найти подходящих родителей для этого обряда, священник вам подскажет.

Родителям с малышами необходимо появиться на крещение раньше назначенного срока. Детето трябва да свикне с атмосферата. Тогава той ще бъде спокоен и лесно ще носи причастието.

В момент, когато е време да отидат в храма, кръстницата трябва да доведе момчето, а бащата - момичето. Детето трябва да се постави на специално място за бебета и да се съблече напълно. Понякога е позволено да не се премахва пелената. Тогава кръстниците увиват малкия човек в покрива.

Когато процедурата по превръзката приключи, кръстниците донасят бебето до шрифта, за да извършат церемонията. Свещеникът рецитира молитви, а кръстниците трябва да повторят някои думи след него. Батюшка разказва всичко, така че не се притеснявайте. По време на молитвата на кръстницата е необходимо три пъти да повтаряме отклонението на дявола. Пред Бога те се кълнат, че се подчиняват на всички заповеди и се грижат за кръщелника.

След като са прочели молитвите, те освещават водата, в която свещеникът потапя трохичката три пъти. Понякога просто намокри главата си.

Изненадващо, децата не се разболяват след такава церемония. В края на краищата, водата е свята, може дори да лекува болните.

След това свещеникът реже косата на детето с кръст, а родителите три пъти се промъкват около шрифта. Едва след като този кръстник и баща облекат бебето и го донесат на родителите. Така завършва ритуалът на кръщението на детето. Правилата във всеки храм са еднакви.

Възможно ли е кръщението без кръстница?

Всеки свещеник може да отговори на този въпрос. Ако кръстите момче, тогава той трябва да има ментор, който ще замени баща си. Затова той трябваше да е кръстник.

Колкото до момичето, тя се нуждае от ментор, когато няма майка наоколо. Затова тя се нуждае от кръстница. Изберете втора майка съзнателно за дъщеря си. Едно момиче трябва да й се доверява и да може да помоли кръстника си за помощ по всяко време.

Сега знаете отговора на въпроса дали е възможно да се кръсти дете без кръстница. Въпреки това, съществува схващането, че църквата трябва да се грижи за всеки човек. Дори и да няма кръстници, те не трябва да отричат ​​детето от кръщението.

Възможно ли е да се кръсти едно дете задочно?

Както беше споменато по-рано, децата с техните родители преминават тайнството на кръщението. Те четат молитви, дават клетва. Ето защо кръщението с отсъствия не трябва да бъде. В крайна сметка, ако човек не е до дете по време на ритуал, не го държи в ръцете си, той не може с право да се счита за кръстник или майка.

Ако нямате роднини, на които можете да поверите детето си, отидете при свещеника и помолете за помощ. Той няма да ви откаже. Свещеникът може да предложи непознати за кръщение, за да може да се осъществи обредът на традицията. Ако не сте съгласни, тогава самият свещеник може да стане баща пред Бога за вашата малка. В този случай кръщението ще се случи, тогава кръстниците не са необходими. Бащата ще кръсти бебето, само ритуалът ще бъде малко по-различен.

Какво трябва да знаете за кръстниците

Ако решите да предприемете тази стъпка съзнателно, тогава трябва да разберете цялата отговорност, която пада върху раменете ви. Това не означава, че трябва да се празнувате веднъж годишно само при рождения ден на бебето. Кръстниците са задължени духовно да образоват сина си или дъщеря си.

След кръщението на бебето вие ставате най-близкия до него след биологичните родители. Дори баби и дядовци избледняват на заден план. Трябва да разберете, че ако бедствието удари биологични родители, кръстниците са длъжни да се погрижат и да продължат образованието си. В никакъв случай не може да се отрече неговият кръстник. Това е голям грях.

Родителите, които са се посветили на Бога, трябва да инструктират детето по правилния път, да му помагат в труден момент както морално, така и финансово. Опитайте се да научите детето си да се моли. Той трябва да познава Божиите заповеди и да ги пази.

заключение

В статията се опитахме да разберем дали е възможно да се кръсти дете без кръстници. Сега знаете, че църквата приема всеки човек.

Не забравяйте обаче, че кръстниците на вашето дете трябва да бъдат кръстени. Не всички разбират защо децата са кръстени, защо е необходимо. Не забравяйте, че Бог може да помогне, когато тайната на кръщението на детето е преминала. От този момент нататък ангел-пазител е близо и помага да се преодолеят трудностите.

Какво трябва да знаят младите родители за кръстниците?

Разбира се, традицията на кръщението на деца е много древен ритуал, но въпреки това младите родители имат много въпроси за кръщението. Един от основните въпроси е изборът на кръстници. Напоследък в повечето семейства близките приятели на родителите на детето стават кръстници, които с радост поемат част от разходите за кръщението на бебето. Освен това за мнозина става добра традиция да посещават своите кръщелници на празници и да им даряват подаръци.

Ако разгледаме ролята на кръстниците от позицията на църквата, то трябва да отбележим, че християнският свят вижда своите функции по малко по-различен начин. Не е просто, че кръстниците също се наричат ​​приемници, тъй като приемат християни, когато го вземат от шрифта. В християнския свят кръстникът в момента на кръщението получава духовна връзка през целия си живот и става негов наставник, с който поема определени задължения.

Заслужава да се отбележи, че функциите на кръстниците не изчезват след кръщението. Кум е по-скоро духовна роля. Основната грижа на кръстника е да запознае детето с християнския свят, да помогне за формирането на неговия духовен облик. По тази причина кръстниците не могат да бъдат човек, който принадлежи към друга вяра. А самият ритуал съдържа, в допълнение към тройното отричане на Сатана, провъзгласяването на неговия ангажимент към православната вяра.

Кой не може да бъде кръстник?

Възприемането на православно дете не може да бъде:

 1. Хората, които не принадлежат към никоя вяра или хора от друга вяра, не са православни.
 2. Хора, които не вярват в съществуването на Бога, т.е. атеистите.
 3. Хора, принадлежащи към други клонове на християнството, например католицизъм, протестантизъм и др.
 4. Люли, които бяха отлъчени.
 5. Хора, които са били осъждани за тежки престъпления срещу морала, например за изнасилване или педофилия.
 6. Съпруг и съпруга не могат да бъдат кръстниците на едно дете.
 7. Родителите на детето не могат да станат негови кръстници.
 8. Деца, които все още не са навършили 14 години.
 9. Хора, които не са в състояние да контролират своите действия и действия, например психично болни хора.
 10. Хората, водещи нечестив начин на живот, например, сводници, хора, които продават хора, продават наркотици и т.н.
 11. Представители на духовенството, например монаси и монахини, но си струва да се отбележи, че свещеникът може да кръсти собственото си дете.
 12. Хора, които не знаят нищо за православната вяра.

Ами ако няма кръстници?

За да се извърши ритуалът на кръщението на бебето, са необходими кръстници. Като цяло, според правилата на християнската църква, детето се нуждае от кръстник, но руските традиции приемат присъствието на две кръстници. В този случай и бащата, и майката трябва да бъдат кръстени и вярващи в Бога.

Ако не е възможно да се намери дете от две кръстници, можете да изберете едно. В ролята на получателя може да бъде роднина на бебето, например, чичо, леля, дядо и др. Въпреки това си струва да се отбележи, че в екстремни случаи, когато родителите на детето не могат да намерят хора, които са се доближили до ролята на получатели, църквата позволява кръщението на бебето без кръстници. В този случай обаче родителите на бебето поемат цялата отговорност за духовното възпитание на детето.

Заслужава да се отбележи, че днес духовенството казва, че такива ситуации са доста често срещани в нашето време. Въпреки факта, че много хора демонстрират своята ангажираност към вярата, намирането на наистина достойни хора днес е много, много трудно.

Има някои препоръки за това как да изберем кръстниците:

 1. Бъдещият кръстник трябва да е добре запознат със семейството на кръстник, по-добре е да има духовна връзка с роднините на бебето.
 2. Кръстниците трябва да останат близо до детето, за да поддържат контакт с него и да могат да общуват с него, да го обучават и да наблюдават неговото духовно развитие.
 3. Приемниците трябва да разберат, че скъпите подаръци ще доведат до материалистично отношение към света в детето, докато кръстниците трябва основно да се грижат за духовното образование на детето.

Получателят трябва да бъде истинска подкрепа за детето, защото тайнството на кръщението установява духовна връзка между него и кръщелника.

Ритуалът на тайнството без кръстника

Според църковните правила, традиции, бебето задължително трябва да има получател на същия пол като кръщелника, а вторият кръстник е избран от родителите по желание. Традициите, залегнали за православната вяра, имат две приемници за едно дете.

Обредът на причастието се извършва за деца в малка или възрастна възраст. В ранна възраст, бебето не може напълно да осъзнае вярата си и да обещае пред Господ Бог. Затова тази роля се поема от кръстниците. Те представляват интересите на бебето и предлагат молитви и обещания за него пред Господа.

Важно е! Изключение ще бъде, когато ритуалът на тайнството може да се случи без нито един възприемащ. Това включва ситуации, в които е необходимо незабавно кръщение.

Така че, ако детето е в тежко състояние и не може да стигне до църквата, в този случай няма да е възможно за кръстниците и свещеникът да проведе кръщението в болничното отделение. След като детето се възстанови, той може да получи стандартния ритуал на причастието, с присъствието на кръстници и спазването на всички обичаи и правила. Има случаи, когато миряни стават приемници. Това могат да бъдат медицински специалисти или просто пациенти в болницата.

Внимание! Строги правила по отношение на факта, че не е позволено да се кръщават деца поради липсата на кръстници, не. Детето не е виновно, че няма подходящи приемници. Той има право да приеме православната вяра без кръстници!

Що се отнася до възрастните, те са по-лесни за овладяване без кръстници. Лесно е да се убедите в това, като прочетете процеса на провеждане на ритуал на тайнството, където човек, който се обръща към православната вяра, трябва да отговаря на въпросите на свещеник и да произнася молитви и клетви. Не се изисква пълнолетно, чуждо съдействие на извършителите в ритуала.

Отчаянието за липсата на кръстници не си струва. Традицията и уставът осигуряват присъствието на двама наследници, но забраняването на присъединяването към църквата е забранено. В ролята на кръстника ще бъде самият свещеник.

Обредът на тайнството без съд

Ако се обърнем към църковните канони, тогава няма строги правила за кръщението на дете с един получател, не. Наистина е възможно да се направи без една кръстница за едно момче, но кръстникът си заслужава да си помисли, тъй като той е от същия пол като дете, той трябва да има предимство в ритуала. Същото важи и за момичетата, но след това предпочитанието се дава на кръстницата. Би било погрешно да се направи без една кръстница за едно момиче.

Ако има проблеми с избора на един приемник, тогава е възможно да се опитате да запишете едно дете без задочно. Кръстникът няма да присъства на причастието на церемонията, но приемниците за детето ще бъдат записани. Това ще бъде формалност.

Внимание! Преди да решите да кръстите дете без свещеник, първо трябва да отидете в църквата и да се консултирате със свещеника, някои може да не позволят да се извърши причастието.

Въпреки че това ще бъде нарушение на църковните правила, тъй като всяко дете и възрастен могат да приемат православната вяра, въпреки настоящата ситуация.

Струва си да се обърне внимание на кръщението на две и повече деца. В този случай не е необходимо всяко бебе да избира кръстникът поотделно. Достатъчно е да се избере предимство, без кръстница, едно момиче не може да бъде и двете момичета трябва да го имат. И обратно, ако това са момчета, тогава трябва да има кръстник и майка за двама.

Преди кръщението първо трябва да се съгласите в деня на причастието, защото постът на детето може да бъде кръстен в делнични дни, не винаги. Остават само почивните дни. Необходимо е внимателно да се разгледа изборът на богове за две деца, защото има редица забрани, а не всеки може да стане приемник. Така че не можете да бъдете приемници:

 • майка или баща на дете
 • съпрузи,
 • лице, което има неправославна религия, с изключение на католици,
 • човек, който е далеч от църковния живот и не вярва в Бога.

Разрешено е да се кръщават деца без кръстници и с един получател - църковни устави. Струва си да се съгласите с тези нюанси със свещеника, защото не всички са свързани с това с разбиране.

Правилата се четат:

По графичен начин животът ни показва, че религията е една, но различни свещеници нееднозначно обясняват въпроса за възможността за кръщение на дете без кръстниците и бащата. Някои свещеници имат право да записват кръстниците с думите на майката и бащата на бебето. Това образно може да се нарече отсъстващо кръщене. Други свещеници са сигурни, че според каноните на църквата, кръстниците, които не присъстват в Мистерията на Кръщението, не могат да се разглеждат като такива пред Бога.

Ето защо, ако искате да кръстите бебето, но хората, които сте избрали, по определени причини, нямат възможност да присъстват на тайнството на кръщението, и не искате да избирате други, или, в крайни случаи, няма кой да се обади, тогава определено трябва да говорите лично със свещеника и да изясните. какво да правя в тази ситуация. Между другото, самият баща може да бъде самият баща.

Как да изберем кръстниците за вашето бебе?

Най-важното е, че те трябва да бъдат кръстени хора, религиозни християни, принадлежащи към православната църква. Важно е, че условието на вашия избор на кръстници е, че избраният човек може да продължи да ви помага с добри дела, да възпитава детето според християнските традиции, както и да помага в практическите обстоятелства.

И разбира се, важните условия трябва да са степента на познаване на предполагаемите кръстници и просто добри отношения между вас. Помислете добре дали избраните ви кръстници могат да бъдат църковни наставници на вашето дете.

Ако някой кръстник не присъства при тайнството на кръщението, възможно ли е да извършите церемонията без неговото участие, докато го регистрирате в кръстниците?

До 1917 г. имаше такова нещо като „отсъстващи кръстници“, но то се практикуваше само по отношение на императорските семейства, ако те, като знак за тяхната милост, се съгласиха да бъдат кръстници на бебе. Ако говорим за подобна ситуация, само, разбира се, в модерната версия, можете да го направите, а ако не, тогава е по-добре да изхождате от общата практика за всички норми.

Възможно ли е да се откажат от кръстниците, ако детето вече е било кръстено? И възможно ли е да прекосите бебето с цел правилно възпитание в християнската вяра?

Едно дете не може да бъде кръстено във всеки случай, тъй като Мистерията на Кръщението се случва веднъж и греховете на кръстниците, местните родители и дори самите кръстени не отменят всички онези дарове, които са дадени на детето в Мистерията на Кръщението.

Що се отнася до общуването на човек с неговите кръстници, тогава разбира се предателство на вярата, т.е. преход към друга религия или отпадане на безбожие, както и нехристиянски начин на живот, потвърждава, че човекът не се е справил със задължението на кръстника.

Гледайте видеоклипа: SCP-2852 Cousin Johnny. Keter class. humanoid mind-affecting religious scp (Октомври 2022).

Pin
Send
Share
Send
Send

lehighvalleylittleones-com